Full body massage

30 min- 40 euros

60 min- 70 euros

90 min- 100 euros

 

Facial

70 euros ( 60 min Basic)

100 euros (75 min Hydra-Lift)

 

Waxing

Half leg- 25 euros

Full leg- 35 euros

Bikini- 25 euros

Brazilian/Hollywood- 35 euros

Underarm- 20 euros

Chest- 25 euros

Arms- 25 euros

Lip- 10 euros

 

Manicure

30 euros

 

Pedicure

40 euros

 

Body Scrub

20 euros

 
Eyelash tint

20 euros

 

Eyebrow tint

15 euros

 

Eyebrow shaping

20 euros